Używana potocznie nazwa „czyszczenie BIK-u” to usługa polegającą na wykonaniu szeregu czynności zarówno prawnych, jak i faktycznych mających na celu usunięcie negatywnych wpisów z BIK-u, a konkretnie doprowadzenie do tego, aby wierzyciel (Bank, SKOK lub parabank) takie informacje usunął.

 

  Na rynku istnieje bardzo dużo firm oferujących tego typu działania. Niestety wiele z nich to tylko i wyłącznie firmy doradcze, w których procedury usunięcia wpisu z rejestru, prowadzone są przez laików.

 

  Dla nieświadomego Klienta może być to pułapka. Należy pamiętać, że każdy Bank podlega nadzorowi KNF. Jeśli jakieś pisma w sprawie Klienta zostaną w przygotowane w sposób niewłaściwy, pozostaną one w dokumentacji sprawy, co finalnie może już całkowicie uniemożliwić działanie związane z usunięciem takiego wpisu z BIK-u.

 

  Czyszczenie BIK Opinie.

 

  Przed wyborem firmy lub kancelarii prawnej zalecamy przede wszystkim zapoznanie się z opiniami na jej temat. Profesjonalne Kancelarie Prawne, zawsze posiadają zarejestrowaną spółkę.

 

  W Kancelarii Prawnej Directus wszystkie czynności związane z czyszczeniem BIK-u wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa. Są to adwokaci, prawnicy i radcy prawni. Przy wykonywaniu zlecenia, Kancelaria dokłada należytej staranności – jest to tzw. umowa starannego działania.

 

  Główną zasadą Kancelarii jest działanie polubowne i załatwianie spraw w drodze negocjacji. Pracownicy Kancelarii kontaktują się z bankami: korespondencyjnie, telefonicznie lub osobiście .

   

  W przypadku, gdy nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sprawy, dany problem kierujemy do właściwych instytucji. Reprezentujemy klienta przed: Arbitrem Bankowym, Generalnym Inspektorem Danych Osobowych, Komisją Nadzoru Finansowego,Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta .