WYKREŚLENIE Z BIK PO SPŁACIE

W momencie zawarcia umowy kredytowej z bankiem (SKOKiem lub wybranym parabankiem), informacja taka trafia automatycznie do Biura Informacji Kredytowej. Jeśli kredyt spłacamy terminowo, stanowi to doskonały argument dla banku, jeśli będziemy starać się o nową pożyczkę. Jeśli zaś na naszym kredycie pojawiły się opóźnienia w spłacie rat, niejednokrotnie uniemożliwia to otrzymanie nowego zobowiązania finansowego. Nie, nie do chwili spłaty naszego kredytu. Przez dodatkowe 5 lat od momentu kiedy taki kredyt spłaciliśmy!

Wykreślenie z BIK po spłacie

To, że wierzyciele przechowują takie informacje w BIK-u, nawet jeśli dany kredyt został przez nas spłacony, jest tylko i wyłącznie ich przywilejem. Bank nie ma obowiązku blokować możliwości nowego kredytowania Klientowi. Czy wykreślenie z BIK po spłacie zobowiązania jest możliwie? W większości przypadków jak najbardziej. Jak to zrobić? Jest to już indywidualna kwestia bo wiadomo, każdy przypadek jest inny, każdy Klient miał inny produkt, inne przeterminowania i oczywiście powstawały one z różnych powodów. Przede wszystkim w pierwszym kroku należy pobrać swój aktualny raport z BIK-u.

Dokument ten jest doskonałym zwierciadłem naszej historii kredytowej. Dzięki raportowi z BIK, mamy już przejrzysty obraz sytuacji Klienta. Na podstawie tego dokumentu i wszystkich szczegółowych informacji w nim zawartych, jasno możemy określić czy jest szansa na wykreślenie z BIK po spłacie , zgłaszającego się do naszej kancelarii Klienta.