Jak sprawdzić BIK?

Każdy analityk finansowy, przy udzielaniu kredytu sprawdza historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Jeśli wcześniejsze kredyty nie były spłacane na czas, występowały na nich zaległości, analityk uzna takiego klienta za niesolidnego i wyda decyzję odmowną odnośnie przyznania kredytu. Jak jednak dowiedzieć się czy nasza historia kredytowa jest na tyle dobra że mamy szansę otrzymać nowy kredyt?

Historia kredytowa każdego Klienta, prezentowana jest w tak zwanym Raporcie BIK.

Raport BIK to swoiste kompendium wiedzy na temat naszej historii kredytowej oraz innych zobowiązań finansowych. Dzięki dokumentowi, ocenimy nasze szanse na otrzymanie kredytu. Upewnimy się, że nie jesteśmy dłużnikiem oraz zobaczymy jakie dane na nasz temat widzi bank. Informacje w Raporcie BIK pochodzą z instytucji finansowych (Banków, SKOKów i wybranych parabanków). Cyklicznie, przekazują one informacje o udzielanych kredytach oraz zapytaniach kredytowych (za każdym razem kiedy składamy wniosek o udzielenie pożyczki).

Z kolei, już po otrzymaniu kredytu, do BIK-u napływają informacje na temat terminowości spłaty naszego zobowiązania. Dane są aktualizowane w terminie do 7 dni, ale większość kredytodawców przesyła takie zbiorcze informacje co 3 dni robocze.

Aby pobrać swój Raport BIK wystarczy założyć konto na stronie bik.pl i potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić dosłownie w kilka minut. W ofercie raportów mamy raporty jednorazowe oraz pakiety 12 sztuk. Możemy zweryfikować zarówno swój raport osobisty jak i firmowy. Raport BIK to także pierwszy dokument, który musimy przeanalizować przy ewentualnej współpracy w zakresie usunięcia negatywnych informacji i przywrócenia zdolności kredytowej.

Jeśli jesteśmy klientami banków takich jak ING Bank Śląski czy PKO BP, mamy również możliwość pobrania dokumentu przy pomocy konta internetowego banku. Z tą różnicą, że dane prezentowane w raporcie dla PKO BP, nie zawierają wpisów dokonanych przez sektor niebankowy. Różnić się będzie także szata graficzna (Raport BIK pobrany z oficjalnej strony Biura Informacji Kredytowej jest bardziej czytelny dla Klienta), a także inna metoda naliczania oceny punktowej tzw. scoringu.

W przypadku kiedy nie dysonujemy żadną z powyższych możliwości, raport, w wersji papierowej możemy pobrać osobiście bezpośrednio w siedzibie BIK-u, w Warszawie przy ul. Postępu 17 A. Pamiętać należy jedynie o tym, aby do biura zgłosić się ze swoim dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Biuro Informacji Kredytowej, ze względu na Ochronę Danych Osobowych, nie udziela informacji o naszej historii kredytowej, telefonicznie.

Jeśli już będziemy posiadać swój raport z BIK-u, Kancelaria Prawna Directus, w terminie do dwóch dni roboczych dokona analizy prawnej przedmiotowego dokumentu.