JAK WYCZYŚCIĆ BIK Z CHWILÓWEK?

Wpisy z tzw. "chwilówek" negatywnie wpływają na historię kredytową klienta. Warto mieć na uwadze, że nawet zobowiązania spłacane na czas w firmach pożyczkowych, są oceniane przez analityków bankowych jako negatywne w historii kredytowej. Pożyczka w sektorze pozabankowym wiążę się z wyższym oprocentowaniem i prowizją. Często są to niekorzystne warunki dla klienta.Dlatego w oczach banków, klienci którzy biorą kredyty w firmach pożyczkowych, znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej. Jest to istotna informacja przy ocenie zdolności kredytowej. Analityk bankowy może ocenić, że potencjalny klient będzie miał problemy ze spłatą kredytu w przyszłości. W związku z tym bank odmówi udzielenia kredytu. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda gdy klient spóźniał się ze spłatą "chwilówek". W takiej sytuacji dla banku postrzegany jest on jako klient niewiarygodny. Wtedy jedyną opcją jest wyczyścić bik z chwilówek.

Sam proces usuwania negatywnych informacji kredytowej jest zawsze inny. Zależy on od wielu czynników. Przede wszystkim od wierzyciela. Każdy ma swoje wewnętrzne zasady dotyczące usuwania bądź nie usuwania wpisów z bazy BIK czy z Bankowego Rejestru. Inaczej cała procedura wygląda w przypadku banków i SKOKów a inaczej w przypadku parabanków, które również umieszczają wpisy w Biurze Informacji Kredytowej. Ważny jest także produkt. Odmiennie rzecz ma się jeśli chodzi o opóźnienia na kredycie mieszkaniowym, gotówkowym, a np. na karcie kredytowej, kredycie odnawialnym czy limicie w debetowym , który to często jest po prostu dorzucany Klientowi jako amortyzacja wyższego produktu kredytowego.Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą to dochodzi także kwestia wpisu w raporcie firmowym. Jednak zdecydowanie najistotniejszym czynnikiem, bez względu czy mówimy o osobie indywidualnej czy przedsiębiorcy, jest to, o ile dni spóźnialiśmy się ze spłatą naszych zobowiązań. Jeśli opóźnienia wynosiły kilka dni to często obniżają tylko nasz scoring, nie powodując większych problemów z możliwością swobodnego kredytowania w przyszłości. W sytuacjach kiedy nie spłacaliśmy naszych kredytów w dłuższym okresie lub mieliśmy wypowiedzianą umowę kredytową, windykację rachunku lub komornika, tu zaczynają się schody.

W momencie, w którym Klient spóźniał się ze spłatą swojej pożyczki w którejś ww. firmie, powstaje zła historia kredytowa, która może skutecznie uniemożliwić proces uzyskania kolejnej pożyczki np. w banku. Jeśli chodzi o procedure usunięcia takich negatywnych informacji z rejestru, jest ona dość podobna jak w przypadku sektora bankowego. Pełnomocnicy naszej Kancelarii działają przede wszystkim z osobami decyzyjnymi w poszczególnych placówkach. Po weryfikacji raportu Klienta, podejmujemy odpowiednie działania, aby jak najszybciej usunąć wpis po spłaconej chwilówce z Biura Informacji Kredytowej.

Dokładniej rzecz ujmując, usuwanie wpisów z sektora pozabankowego polega na działaniu prawnym. Czynności prawne prowadzone są bezpośrednio z podmiotem, który dokonał takiego wpisu do rejestru BIK. Następnie po skutecznym działaniu prawnym, firma pożyczkowa przekazuje dyspozycje do Biura Informacji Kredytowej o wykreśleniu wpisu z rejestru. Wtedy Biuro Informacji Kredytowej ma do 7 dni na zaaktualizowanie takiej informacji w rejestrze. Po tym okresie wpisy z chwilówek nie widnieją już historii kredytowej, dzięki czemu nie są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. W takiej sytuacji, klient bez chwilówek w swojej historii kredytowej staje się dla banku klientem bardziej wiarygodnym.

Jeśli zastanawiasz się jak wyczyścić BIK - skorzystaj z naszej pomocy

Wiele osób, które w przeszłości miały problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, zwłaszcza tak zwanych “chwilówek” zastanawia się, jak wyczyścić BIK. Chodzi tu oczywiście o usunięcie negatywnych informacji pojawiających się w rejestrze z powodu opóźnień w regulacji zobowiązań. Co prawda dane są kasowane bez żadnej ingerencji po upływie pięciu lat, ale zdarza się, że klient potrzebuje wcześniej poprawić swój profil płatnika.Procedura czyszczenia BIK-u musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa bankowego, aby nie dochodziło na tym polu do nadużyć. Jest to możliwe w określonych przypadkach. Działanie rozpoczyna się od szczegółowej analizy dostarczonego przez klienta raportu, wygenerowanego ze strony Biura Informacji Kredytowej. Na podstawie uzyskanych danych można opracować plan służący odzyskaniu wiarygodności kredytowej. Postępowanie zawsze ma charakter indywidualny i różni się w zależności od konkretnego przypadku.

Ile Kosztuje Wyczyszczenie Zapisów w BIK?

Wyczyszczenie zapisów w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) jest tematem, który budzi wiele pytań i wątpliwości. BIK pełni istotną rolę w monitorowaniu historii kredytowej każdego konsumenta w Polsce, gromadząc informacje o kredytach, pożyczkach, zapytaniach kredytowych i innych zobowiązaniach finansowych. Jeśli masz niekorzystne wpisy w swoim raporcie kredytowym, może cię zainteresować pytanie, ile kosztuje wyczyszczenie tych zapisów.

01 Zrozumienie Zasady Kredytowej

Przede wszystkim warto zrozumieć, że BIK jest niezależną instytucją, która zbiera i zarządza informacjami o kredytach i pożyczkach. Nie ma możliwości "wyczyszczenia" danych z BIK w sensie fizycznym. To, co można zrobić, to poprawić swoją historię kredytową, by w przyszłości mieć lepszą zdolność kredytową.

02 Usuwanie Nieprawidłowych Danych

Jeśli masz nieprawidłowe lub nieaktualne dane w swoim raporcie kredytowym, powinieneś podjąć kroki, aby je poprawić. W pierwszej kolejności możesz kontaktować się z danymi instytucjami finansowymi, które dostarczyły nieprawidłowych informacji do BIK i prosić o korektę.

03 Spory z BIK

Jeśli jesteś przekonany, że dane w twoim raporcie kredytowym są błędne lub nieuprawnione, masz prawo zgłosić spór do BIK. BIK ma obowiązek sprawdzenia poprawności zgłoszenia i weryfikacji przekazywanych danych. Jeśli dane zostaną uznane za nieprawdziwe, BIK ma obowiązek ich poprawienia lub usunięcia.

04 Koszty Wyczyszczenia?

Nie ma bezpośrednich kosztów związanych z usuwaniem nieprawidłowych danych z BIK. Jednak, warto zdawać sobie sprawę, że proces sporu i korekty danych może być czasochłonny i wymagać zaangażowania. Osoby, które nie czują się na siłach do samodzielnego radzenia sobie z procesem sporu, mogą zwrócić się o pomoc do profesjonalnych firm lub doradców finansowych. W takim przypadku koszty mogą wynikać z opłat za usługi tych specjalistów.

Wyczyszczenie Zapisów w BIK

Wyczyszczenie zapisów w BIK jest procesem, który nie jest związany z bezpośrednimi kosztami ustanowionymi przez BIK. Wszelkie koszty wynikają raczej z ewentualnej pomocy ekspertów lub specjalistów, którzy pomagają w procesie rozwiązywania sporów i poprawiania nieprawidłowych danych. Ważne jest, aby zrozumieć, że uczciwe i dokładne dane w BIK są kluczowe dla zdrowej historii kredytowej, co może wpłynąć na zdolność do uzyskania kredytów i pożyczek w przyszłości.

Jak wyczyścić zapisy w BIK?

Sprawdź swoje raporty kredytowe: Pierwszym krokiem do wyczyszczenia zapisów w BIK jest dokładne przejrzenie swoich raportów kredytowych. Możesz zrobić to poprzez wniosek o udostępnienie raportu kredytowego na stronie internetowej BIK.

Identyfikuj nieprawidłowe wpisy: Po uzyskaniu raportów kredytowych przeanalizuj dokładnie wszystkie wpisy. Zwróć uwagę na wszelkie nieprawidłowości, takie jak nieuprawnione zapytania, błędne dane osobowe czy też nieuzasadnione wpisy dotyczące zaległości w spłacie.

Skontaktuj się z instytucją finansową: Jeśli zidentyfikowałeś nieprawidłowe wpisy, skontaktuj się bezpośrednio z instytucją finansową, która dokonała tych wpisów. Poproś o wyjaśnienie sytuacji i ewentualne skorygowanie błędów.

Zgłoś nieprawidłowości do BIK: Jeśli instytucja finansowa nie jest w stanie lub niechętna do usunięcia nieprawidłowych wpisów, zgłoś te sprawy do Biura Informacji Kredytowej. BIK przeprowadzi dochodzenie w sprawie i podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia błędnych danych.

Monitoruj swoją historię kredytową: Po zgłoszeniu nieprawidłowości do BIK, regularnie monitoruj swoje raporty kredytowe, aby upewnić się, że nie pojawią się nowe nieprawidłowe wpisy.

Czy warto ponosić koszty wyczyszczenia zapisów w BIK?

Decyzja o poniesieniu kosztów związanych z wyczyszczeniem zapisów w BIK zależy od indywidualnej sytuacji finansowej oraz potrzeb klienta. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy negatywne wpisy mają istotny wpływ na zdolność kredytową i życie finansowe, koszty te mogą być uzasadnione. Jednakże warto pamiętać, że nie zawsze usunięcie nieprawidłowych wpisów jest możliwe.