JAK WYCZYŚCIĆ BIK Z CHWILÓWEK?

Wpisy z tzw. "chwilówek" negatywnie wpływają na historię kredytową klienta. Warto mieć na uwadze, że nawet zobowiązania spłacane na czas w firmach pożyczkowych, są oceniane przez analityków bankowych jako negatywne w historii kredytowej. Pożyczka w sektorze pozabankowym wiążę się z wyższym oprocentowaniem i prowizją. Często są to niekorzystne warunki dla klienta.Dlatego w oczach banków, klienci którzy biorą kredyty w firmach pożyczkowych, znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej. Jest to istotna informacja przy ocenie zdolności kredytowej. Analityk bankowy może ocenić, że potencjalny klient będzie miał problemy ze spłatą kredytu w przyszłości. W związku z tym bank odmówi udzielenia kredytu. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda gdy klient spóźniał się ze spłatą "chwilówek". W takiej sytuacji dla banku postrzegany jest on jako klient niewiarygodny. Wtedy jedyną opcją jest wyczyścić bik z chwilówek.

Sam proces usuwania negatywnych informacji kredytowej jest zawsze inny. Zależy on od wielu czynników. Przede wszystkim od wierzyciela. Każdy ma swoje wewnętrzne zasady dotyczące usuwania bądź nie usuwania wpisów z bazy BIK czy z Bankowego Rejestru. Inaczej cała procedura wygląda w przypadku banków i SKOKów a inaczej w przypadku parabanków, które również umieszczają wpisy w Biurze Informacji Kredytowej. Ważny jest także produkt. Odmiennie rzecz ma się jeśli chodzi o opóźnienia na kredycie mieszkaniowym, gotówkowym, a np. na karcie kredytowej, kredycie odnawialnym czy limicie w debetowym , który to często jest po prostu dorzucany Klientowi jako amortyzacja wyższego produktu kredytowego.Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą to dochodzi także kwestia wpisu w raporcie firmowym. Jednak zdecydowanie najistotniejszym czynnikiem, bez względu czy mówimy o osobie indywidualnej czy przedsiębiorcy, jest to, o ile dni spóźnialiśmy się ze spłatą naszych zobowiązań. Jeśli opóźnienia wynosiły kilka dni to często obniżają tylko nasz scoring, nie powodując większych problemów z możliwością swobodnego kredytowania w przyszłości. W sytuacjach kiedy nie spłacaliśmy naszych kredytów w dłuższym okresie lub mieliśmy wypowiedzianą umowę kredytową, windykację rachunku lub komornika, tu zaczynają się schody.

W momencie, w którym Klient spóźniał się ze spłatą swojej pożyczki w którejś ww. firmie, powstaje zła historia kredytowa, która może skutecznie uniemożliwić proces uzyskania kolejnej pożyczki np. w banku. Jeśli chodzi o procedure usunięcia takich negatywnych informacji z rejestru, jest ona dość podobna jak w przypadku sektora bankowego. Pełnomocnicy naszej Kancelarii działają przede wszystkim z osobami decyzyjnymi w poszczególnych placówkach. Po weryfikacji raportu Klienta, podejmujemy odpowiednie działania, aby jak najszybciej usunąć wpis po spłaconej chwilówce z Biura Informacji Kredytowej.

Dokładniej rzecz ujmując, usuwanie wpisów z sektora pozabankowego polega na działaniu prawnym. Czynności prawne prowadzone są bezpośrednio z podmiotem, który dokonał takiego wpisu do rejestru BIK. Następnie po skutecznym działaniu prawnym, firma pożyczkowa przekazuje dyspozycje do Biura Informacji Kredytowej o wykreśleniu wpisu z rejestru. Wtedy Biuro Informacji Kredytowej ma do 7 dni na zaaktualizowanie takiej informacji w rejestrze. Po tym okresie wpisy z chwilówek nie widnieją już historii kredytowej, dzięki czemu nie są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. W takiej sytuacji, klient bez chwilówek w swojej historii kredytowej staje się dla banku klientem bardziej wiarygodnym.

Jeśli zastanawiasz się jak wyczyścić BIK - skorzystaj z naszej pomocy

Wiele osób, które w przeszłości miały problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, zwłaszcza tak zwanych “chwilówek” zastanawia się, jak wyczyścić BIK. Chodzi tu oczywiście o usunięcie negatywnych informacji pojawiających się w rejestrze z powodu opóźnień w regulacji zobowiązań. Co prawda dane są kasowane bez żadnej ingerencji po upływie pięciu lat, ale zdarza się, że klient potrzebuje wcześniej poprawić swój profil płatnika.Procedura czyszczenia BIK-u musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa bankowego, aby nie dochodziło na tym polu do nadużyć. Jest to możliwe w określonych przypadkach. Działanie rozpoczyna się od szczegółowej analizy dostarczonego przez klienta raportu, wygenerowanego ze strony Biura Informacji Kredytowej. Na podstawie uzyskanych danych można opracować plan służący odzyskaniu wiarygodności kredytowej. Postępowanie zawsze ma charakter indywidualny i różni się w zależności od konkretnego przypadku.