RAPORT BIK

Ocena punktowa służy jako podpowiedz dla banków jak klient będzie w przyszłości spłacał swoje zobowiązania kredytowe. Im wyższa jej wartość tym lepiej. Wpływ na ocenę punktową mają takie czynniki jak terminowość spłaty kredytów, rodzaj zaciąganych produktów bankowych, ilość złożonych zapytań kredytowych, ilość kredytów oraz kilka innych czynników. Scoring wyliczany jest przez specjalny algorytm, który jest objęty tajemnicą. Jest to staranie dobrana formuła matematyczna, która ma pomóc bankom w oszacowaniu ryzyka kredytowego. Oczywiście każdy bank ma inną politykę udzielania kredytów i inaczej ocenia ryzyko kredytowe. Jest ono również zależne od tego o jaki produkt bankowy i na jaką kwotę wnioskuje potencjalny klient. Każdy bank inaczej ocenia ryzyko kredytowe i akceptuje inną wartość oceny punktowej przy udzielaniu kredytu.

Zdarzają się również sytuacje, że klient nie posiada w ogóle oceny punktowej. Może być kilka powodów tego stanu rzeczy. Najbardziej oczywisty to brak posiadania wcześniej kredytów lub innych produktów bankowych. Inne przyczyny to spłata swoich zobowiązań kredytowych w terminie, lecz brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o spłaconych zobowiązaniach. Dlatego jeśli zależy nam na zbudowaniu sobie pozytywnej historii kredytowej oraz naliczeniu oceny punktowej, warto taką zgodę wyrazić. Wtedy przy terminowej spłacie kredytów, zbudujemy sobie pozytywną historię kredytową, dzięki czemu będziemy wiarygodnymi klientami dla banków. Przy udzieleniu zgody, informacje o kredycie będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia zobowiązania. Brak naliczenia oceny punktowej możliwy jest również w sytuacji kiedy wcześniej klient korzyształ jedynie z pożyczek z sektora pozabankowego. Naliczenie scoringu jedynie na podstawie pożyczek z tzw. "chwilówek" nie jest możliwe. Co więcej analitycy bankowi nisko oceniają wiarygodność klientów, którzy mieli jedynie swoje zobowiązania w sektorze pozabankowym.

Raport BIK posiada dwie sekcje. Sekcje aktywną oraz sekcję statystyczną. W sekcji aktywnej znajdują się wszystkie zobowiązania, które są w trakcie spłaty oraz wpisy dotyczące zobowiązań spłaconych od których spłaty nie minął okres 5 letni i na które wyraziło się zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli jednak nastąpiły opóźnienia w spłacie kredytów, bank bez wyrażenia zgody klienta może przetwarzać takie informacje w rejestrze BIK. W sekcji statystycznej znajdują się wpisy, które nie mają wpływu na ocenę zdolności kredytowej. Nie są widoczne przez banki i inne instytucje finansowe. Jak wskazuje sama nazwa są one przetwarzane jedynie do stosowanie metod statystycznych. Wpisy w sekcji statystycznej nie mają wpływu na ocenę zdolności kredytowej oraz nie są brane pod uwagę do naliczenia oceny punktowej.

W raport BIK znajdują się również informacje o złożonych zapytaniach kredytowych. Ich zbyt duża ilość w krótkim odstępie czasowym może zablokować zdolność kredytową oraz obniżyć scoring. Jeśli klient ogłosił upadłość konsumencką, taka informacja również znajdzie się w raport BIK. Informacja o upadłości konsumenckiej może stanowić poważną przeszkodzę dla banków w udzielenie kredytu.

Dla kogo dostępny jest raport BIK

Raport BIK może więc być dostępny dla klientów po spełnieniu kilku podstawowych wymogów oraz wniesieniu stosownej opłaty. Procedura jest prosta i szybka, zaprojektowana tak, by można ją przeprowadzić całkowicie online. W ten sposób każda zainteresowana osoba uzyskuje wgląd w szczegóły swojej historii kredytowej oraz płatności związanych między innymi z rachunkami i innymi zaciągniętymi zobowiązaniami. Wydaje się to szczególnie cenne, gdy pojawiają się wątpliwości co do spłaty zadłużenia oraz problemy z uzyskaniem nowego kredytu. Wygenerowanie raportu BIK oznacza zdobycie wiedzy na temat sposobu, w jaki sposób bank prawdopodobnie oceni danego klienta. Zamiast kierować się domysłami i obawami, lepiej skoncentrować się na faktach i realnych danych. Dopiero znając sytuację, można podjąć kolejne kroki w celu poprawienia obecnego stanu rzeczy. Zatem uzyskanie raportu BIK to podstawa dalszych działań, służących skorygowaniu danych i poprawie wizerunku klienta w odbiorze instytucji finansowych.

Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć o Raporcie BIK

Raport BIK, czyli raport kredytowy przygotowany przez Biuro Informacji Kredytowej, jest niezwykle istotnym narzędziem dla każdej osoby zainteresowanej swoją historią kredytową. Zawiera on szczegółowe informacje na temat kredytów, pożyczek, kart kredytowych i innych zobowiązań finansowych, które mogą mieć wpływ na zdolność kredytową oraz decyzje banków i instytucji finansowych. W niniejszym artykule omówimy, czym jest raport BIK, jak go uzyskać i dlaczego jest on ważny dla Twojej sytuacji finansowej.

Czym jest raport BIK?

Raport BIK to dokument zawierający informacje na temat historii kredytowej danej osoby. Zawiera on m.in. dane identyfikacyjne, informacje o kredytach i pożyczkach, terminowe i nieprawidłowe spłaty, zapytania o naszą historię kredytową dokonane przez banki, firmy leasingowe czy agencje windykacyjne, oraz inne dane finansowe istotne dla oceny naszej wiarygodności kredytowej. Jest to zatem istotne narzędzie zarówno dla osób prywatnych, jak i instytucji finansowych, decydujących o udzieleniu kredytu lub pożyczk

Jak uzyskać raport BIK?

Aby uzyskać raport BIK, należy złożyć wniosek o udostępnienie raportu kredytowego na stronie internetowej BIK lub osobiście w siedzibie Biura Informacji Kredytowej. Wniosek taki może być złożony bezpłatnie raz na kwartał, a w przypadku potrzeby dodatkowych raportów można skorzystać z płatnej usługi. Po złożeniu wniosku otrzymujemy raport kredytowy, który zawiera aktualne informacje na temat naszej historii kredytowej.

Dlaczego raport BIK jest ważny?

Raport BIK jest niezwykle ważny, ponieważ umożliwia nam śledzenie naszej historii kredytowej i kontrolę nad naszymi finansami. Pozwala nam również na monitorowanie wszelkich działań związanych z naszą historią kredytową, takich jak zapytania o naszą historię kredytową dokonane przez banki czy firmy leasingowe. Ponadto, dzięki raportowi BIK możemy szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości lub nieuprawnione działania związane z naszymi zobowiązaniami finansowymi i podjąć odpowiednie działania w celu ich naprawienia.